Finansowanie

Naszą działalność charakteryzuje indywidualne, uwzględniające specyfikę Klienta, podejście do każdego z Państwa zleceń. Już na wstępie starannie określane są potrzeby i rozpoznawane możliwości związane z uzyskaniem finansowania. Działamy kompleksowo. Pomagamy w przygotowaniu biznesplanu, dokumentacji kredytowej wycenie majątku oraz w skompletowaniu niezbędnych załączników i zaświadczeń. Dzięki temu, przedstawiamy koncepcję skorzystania z finansowania dopasowanego do potrzeb i możliwości Zleceniodawcy.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym oczekiwaniom oraz odpowiadając na przedstawiane potrzeby oferujemy następujące usługi:

 • Kancelaria współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin takich jak energetyka, finanse, rachunkowość, prawo, marketing czy zarządzanie kadrami.
 • Wniosek o dotację i procedura aplikacyjna - na podstawie pomysłu naszego Klienta opracowujemy projekt, który jest podstawą przygotowania wniosku o dotację, studium wykonalności lub biznes planu wraz z wszystkimi załącznikami, uzupełniamy dokumentację w procesie jej oceny przez właściwe jednostki.
 • Studium wykonalności - przygotowujemy studia wykonalności dla planowanych inwestycji i przedsięwzięć, które mogą być podstawą do wnioskowania o dotacje, oceny rentowności planowanych inwestycji, do zdobywania partnerów strategicznych/finansowych i inwestorów czy pozyskiwania finansowania projektów.
 • Biznes plan - przygotowujemy biznes plany dla planowanych inwestycji i przedsięwzięć, które mogą być podstawą do wnioskowania o dotacje, oceny rentowności planowanych inwestycji, do zdobywania partnerów strategicznych/finansowych i inwestorów czy pozyskiwania finansowania projektów.
 • Weryfikacja projektu – weryfikujemy i poprawiamy przedstawione nam projekty, przygotowujemy raport o zgodności dokumentacji aplikacyjnej z wytycznymi.
 • Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej – pomagamy zaktualizować dokumentację aplikacyjną przed podpisaniem umowy o dotację.
 • Analiza finansowa i ekonomiczna – opracowujemy analizę finansową oraz ekonomiczną planowanych projektów.
 • Odwołania/protesty – przygotowujemy odwołania od decyzji administracyjnych.
 • Zarządzanie projektami - zarządzamy projektami finansowanymi z dotacji unijnych i pozaunijnych.
 • Rozliczanie dotacji - zajmujemy się sprawozdawczością projektową, przygotowujemy wymagane raporty z realizacji projektów oraz wnioski o płatność – niezbędne do rozliczenia projektów i wypłacenia dotacji.
 • Audyt projektów – Prowadzimy audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych z dotacji unijnych i pozaunijnych.

Oferowana obsługa jest kompleksowa – wyszukujemy optymalne źródła finansowania dla planowanych przedsięwzięć, pomagamy w przygotowaniu koncepcji projektu, opracowujemy dokumentację aplikacyjną, zarządzamy projektami dotowanymi i pomagamy w procesie ich rozliczania.