Finansowanie bankowe

Finansowanie - Finansowanie bankowe

Oferujemy pomoc w zakresie uzyskania finansowania w formie:

  • Kredytów inwestycyjnych,
  • Kredytów obrotowych,
  • Kredytów na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • Factoringu,
  • Leasingu.

Jako zespół analityków z wieloletnim doświadczeniem pozyskanym w wiodących instytucjach finansowych, ze znajomością stosowanych metod badania zdolności kredytowej oraz efektywności inwestycji, przełożymy prezentowaną koncepcję biznesową na „język bankowców”. Profesjonalne podejście zawsze gwarantuje możliwie najkrótszy czas oczekiwania na uzyskanie informacji o proponowanych warunkach udzielenia finansowania, a współpraca z wieloma instytucjami finansowymi, daje możliwość negocjacji w imieniu Klienta możliwie najlepszych warunków handlowych i dokonania optymalnego wyboru instytucji finansującej.