Kadry i płace

Outsourcing obsługi kadrowo-płacowej

usługa kadr

 • Prowadzenie oraz administracja aktami osobowymi,
 • Dbanie o terminowość umów, badan lekarskich, szkoleń BHP oraz dokumentacji związanej ze zleceniobiorcami,
 • Przygotowywanie umów o pracę oraz aneksów,
 • Ustalanie zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządzania deklaracji rozliczeniowych oraz zgłoszeniowych ZUS i przekazywanie ich drogą elektroniczną,
 • Wyjaśnienie kwestii prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Wystawianie zaświadczeń dla pracowników,
 • Rozwiązywanie stosunku pracy,
 • Kompleksowa obsługa pracowników (wyjaśnianie kwestii spornych, wyjaśnianie zawiłości prawa pracy i naliczeń płacowych),
 • Kontrola wpływających dokumentów (wniosków urlopowych, zwolnień lekarskich),
 • Wsparcie przy wprowadzeniu i dostosowaniu optymalnego czasu i normy pracy przy różnorodności stanowisk.

usługa płac

 • Naliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło i innych umów cywilno-prawnych,
 • Kontrola czasu pracy,
 • Przygotowywanie pasków z informacją o wynagrodzeniu, druków RMUA,
 • Naliczanie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Sporządzania rocznej informacji o dochodach osób zatrudnionych przez Zleceniodawcę np. PIT-11, IFT-R, PIT-4R i inne, oraz nadzoru podatkowego nad konkursami prowadzonymi przez Zleceniodawcę, (PIT 8A, PIT- 8C),
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (GUS, ZUS, US, PIP, PUP, PFRON, Komornicy),
 • Występowanie do US lub ZUS o wydanie wiążącej interpretacji przepisów w przypadku konieczności,
 • Rozliczanie pracowników z tyt. usług medycznych oraz prywatnych ubezpieczeń oraz z beneficjentami klienta,
 • Rozliczanie ryczałtów samochodowych, kilometrówek etc.,
 • Przygotowywanie zestawień dla działu księgowości.

dodatkowa usługa

 • Przygotowanie i wsparcie przy wprowadzeniu bądź zmianie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS,
 • Doradztwo w zakresie praktycznych aspektów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Reprezentacja w GUS, PFRON, dodatkowe sprawy w ZUS,
 • Przygotowanie budżetów płac oraz symulacja kosztów wynagrodzeń
 • Wsparcie w procesach decydujących w ramach kosztów pracowniczych
 • Wykonanie dodatkowych sprawozdań dla Klienta.