Księgowość

Outsourcing obsługi księgowej

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów (KPiR),
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • Ewidencje i deklaracje dot. podatku VAT,
  • Sporządzanie deklaracji/zeznań podatkowych w podatku dochodowym (CIT lub PIT),
  • Wysyłka deklaracji - drogą elektroniczną przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  • Sporządzanie sprawozdania finansowego (bilansu).