Opracowania i analizy

Analizy finansowe

Opracowania wykorzystywane do zapoznania potencjalnych inwestorów z modelem i charakterystykami biznesu, celem pozyskania partnera finansowego.

Wykonamy modele analityczne związane z:

  • analizą opłacalności projektów inwestycyjnych (w tym deweloperskich),
  • oceną kondycji finansowej przedsiębiorstw.

Opracowania udostępniane są w edytowanych arkuszach Excel i pozwalają na samodzielną zmianę parametrów modelu.

Na podstawie przeprowadzonych analiz przygotujemy profesjonalny Biznes Plan dla:

  • inwestycji w nieruchomości oraz środki trwałe,
  • przedsięwzięć deweloperskich,
  • projektów związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej (farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, elektrownie wodne)

Opracowanie udostępniane jest w formie memorandum inwestycyjnego oraz dodatkowo w formie prezentacji inwestorskiej.

Nieruchomości

Wykonamy:

  • wycenę nieruchomości dla potrzeb bankowych, sądowych, wyceny przedsiębiorstw deweloperów, dotacji unijnych, urzędów skarbowych, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych,
  • kosztorys budowlany na potrzeby kredytu inwestycyjnego, budowlanego hipotecznego określający szacunkowe koszty poszczególnych etapów inwestycji budowlanej wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
  • korektę już wykonanych kosztorysów, dostosowując dokument do wymagań właściwej instytucji.